Hulp bij bipolaire- of psychotische verschijnselen

Het lichaam als een geniaal, magisch voertuig

Voor mij is het lichaam een geniaal, magisch voertuig waarin wij het leven mogen ervaren. Het is ook in staat tot geniale aanpassingen. Er zijn ook invloeden die niet kloppen; veruit de meeste ouders zijn ook beschadigde mensen die hun sporen achterlaten bij hun kinderen. Wel zie ik dat de mens tot geniale aanpassingen in staat is, die in de gegeven situatie ideaal waren om met de situatie om te gaan. Vaak is het zo dat een deel van het zelf onderdrukt moest worden om dat dat er niet kon zijn; er was geen begrip of geen ruimte voor. Of dit nu onbegrepen paranormale ervaringen zijn, een ervaren van een te grote hoeveelheid levensenergie, trauma’s die doorleven in de familie of (vaak) vroegkinderlijk trauma wat nooit is verwerkt of verzwegen moest worden.

Als de druk te hoog wordt

Vaak zien we dan een afsplitsing van een deel van het zelf. Dit kunnen we een poos volhouden; het werkt als een bal die je onder water probeert te houden. Het kost veel energie. En als de energie door omstandigheden wat verminderd is, kan die onderdrukte kant er doorheen breken. En ja, dan is het vaak veel en ongecontroleerd en niet in balans. Vaak ook vermengt met angst die de persoon in kwestie destijds van de omgeving heeft opgepikt of wat al meerdere generaties is doorgegeven en in diens systeem huist. Voorgaande is overigens geen complete opsomming van de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan.

Symptoombestrijding

Om toch weer te kunnen functioneren wordt deze onderdrukte kant die ruw aan de oppervlakte komt, weer onderdrukt en nu met medicatie. Logisch want je wilt toch functioneren; je hebt allerlei verplichtingen en wil de anderen niet tot last zijn. En anderen willen niet dat jij tot last bent. Tevens vermoed ik dat er nog een grote onkunde is om hiermee op een andere, meer helende manier mee om te kunnen gaan.

Vertrouwen in de wijsheid van het lichaam

Het is mijn ervaring dat wanneer er niet met angst op de doorbrekende gedragingen wordt gereageerd, maar met begrip, belangstelling en duidelijke, liefdevolle grenzen, de doorgebroken energie kan transformeren in meer levenskracht en wijsheid. Het lichaam heeft deze wijsheid; de angst vanuit het hoofd kan dit proces boycotten en daarom zijn liefdevolle begeleiders die vertrouwen hebben in de wijsheid van het lichaam van belang.

Stevig in het eigen fundament

Dit vereist een omgeving waarin mensen stevig in hun eigen fundament staan, niet bang zijn voor woede of heftigheid maar deze kunnen toelaten in een veilige ruimte. Of zodra de ander er klaar voor is richting kunnen geven in hoe deze energie te transformeren. De medemensen zullen, vanuit vertrouwen en de ander werkelijk zien, dienen te handelen. Zo kan degene zelf stap voor stap de afgesplitste delen weer integreren, de eigen emoties leren reguleren en zo nodig de trauma energie er uit trillen/shaken of wat ook maar nodig is.
Deze omgeving bieden wij in een ‘Healing Community’. Meer informatie hierover onder het kopje ‘healing community‘.

Ook is rust in de basis van de plek en de mensen in het vaste fundament van belang. Constante externe onrustfactoren zijn ongewenst als iemand bezig is om te leren zichzelf te reguleren. Naar verloop kan de persoon geleidelijk terug naar het dagelijks leven buiten de healing community, zodat onrust getitreerd wordt en geleerd wordt om er adequaat mee om te gaan.

Commitment

Dit vergt zeker commitment van beide kanten en een zorgvuldig uitgekozen team, welke zeer goed zorg draagt voor hun eigen levensenergie. Dit levert tevens een helende omgeving op waarin het zenuwstelsel tot rust kan komen en dat wat nog geuit of getransformeerd dient te worden de ruimte krijgt. Het zenuwstelsel gaat uit de overlevingsstand en kan weer leren als 1 geheel te functioneren.

En ja, dit vergt ook aanpassing in je leven om het leven te kunnen leven wat bij je past. Je past dan mogelijk niet meer in het leven wat de meeste mensen leven. Een leven vanuit je hart/gevoel vergt vertraging en steeds afstemmen met jezelf en de omgeving om te voelen wat klopt. Je leeft niet meer volgens verwachtingen en verplichtingen, maar volgens het ritme en de richting die bij je natuur past.

Intentie

Naar mijn mening kunnen heling van deze grotendeels zeer gevoelige mensen met mooie gaven uiteindelijk belangrijke richtingaanwijzers worden van de ‘nieuwe aarde’ wanneer zij stevig en vol vertrouwen in hun eigen fundament komen te staan.

De healing community is een geschikte, natuurlijke plek om medicatie af te bouwen. Tevens is hieraan een psychiater verbonden die veel ervaring heeft met het afbouwen van medicatie.

Helende reis

Behandelaar

Anna Afman

Kosten

De behandelingen worden vergoedt door alle ziektekostenverzekeraars vanuit het basispakket. De factuur dient eerst zelf betaald te worden; de factuur kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Een klein percentage hiervan is voor eigen rekening. Het eigen risico dient vanzelfsprekend wel eerst zelf betaald te worden. Zelf betalen kan ook; de kosten zijn dan €150,00 per uur.

CONTACT MIJ