Het pad naar een authentiek, verantwoordelijk leven.

Healing Community Friesland; rust, vertrouwen en vrijheid

Healing Community Friesland sluit aan bij de ontwikkelingen van deze tijd; een tijd waarin mensen weer zelfverantwoordelijkheid willen nemen over hun eigen leven en weer ‘van binnen naar buiten’ willen leven in plaats van aan alle verwachtingen en verplichtingen voldoen. Het is een ontwikkelproces om van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’ te komen.

Bij Healing Community Friesland kan je jezelf tot bloei laten komen in een omgeving waar mensen ook niet perfect zijn, maar waar wel vrijheid is om je eigen leven te leven. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen levensenergie, dat te doen wat goed voor je voelt, waar je passie ligt. Daarbij kun je altijd om hulp vragen en gebruik maken van de mogelijkheden die Healing Community Friesland biedt. Het is onze visie dat de oplossingen en jouw kracht allemaal binnen in jou zijn en dus werken we veel met verschillende vormen die jou kunnen helpen naar binnen te gaan. Niks is verplicht, jij bepaalt zelf wat mogelijk helpend voor je kan zijn, mogelijk met advies van ons.

Zo kun je o.a. kiezen uit:

  • Het verkrijgen van ‘meesterschap over je emoties en gevoelens’ middels mindfulness theorie en oefeningen
  • Emotietherapie met visualisatietechnieken om emotionele- en fysieke blokkades en belemmerende overtuigingen op te lossen. Als ook helderheid verkrijgen over jouw diepste verlangens
  • Innerlijke reizen met behulp van plantleraren voor diepgaande inzichten en helende ervaringen onder deskundige begeleiding
  • Helende massages die blokkades kunnen losmaken
  • Opstellingswerk om diepgewortelde familie issues zichtbaar te maken, waardoor zij doorbroken kunnen worden
  • Lichaamswerk; het lichaam spreekt en laat zien wat waar nodig is

De basis is 3 maanden, waarna gekeken wordt of verlenging noodzakelijk is. Dit wordt besproken met alle betrokkenen.

Na deze 3 maanden kan niet precies gezegd worden waar je dan staat. Wel heb je de belangrijkste emotionele-en fysieke blokkades opgelost, weet je wat je passies zijn, heb je een gezond eet- en leefpatroon en is er duidelijkheid over wat en hoe je wilt leven.

Het verblijf bij Healing Community Friesland

Het kan heel verhelderend zijn om even uit je bekende systeem weg te zijn. Het systeem wat jij om je heen aangetrokken hebt, op basis van je (oude) overtuigingen. Dit los laten is best een stap en je zal veel van jezelf tegenkomen als je verblijft in een omgeving waar geleefd wordt vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Je zal verblijven op de haven Nerushoek aan de Terhernse Pollen. Er is een gezamenlijke keuken en verblijfruimte. Er zijn veel werkzaamheden te doen; we doen het op die plek met elkaar. En jij hebt ten allen tijde de vrijheid om dat te doen wat je kan en wilt doen, als ook tijd en aandacht te besteden aan je eigen passie.

Ook zijn er momenten om in een kring deel te nemen. Niet om alle ervaringen uit te wisselen; jij zit daar voor jouzelf. Wel om te leren om vanuit je hart, je gevoel te spreken; kwetsbaar te durven zijn en te ervaren welk een kracht er in kwetsbaarheid schuil gaat. Tevens kun je in een groep leren om meesterschap te verkrijgen over je emoties en gevoelens, zodat je er geen speelbal meer van wordt maar dat je het kan gaan gebruiken als kracht. Het “ownen” van je emoties en oordelen is daar een belangrijk onderdeel van. Je wordt daar zelf heel vrij van en laat ook de ander vrij.

Healing Community Friesland: vertaling naar het leven van alledag

Aan het einde van de week zal steeds een terugkoppeling zijn naar praktische tips en adviezen om een en ander te integreren in het dagelijks leven. Naar het einde toe, zal dit meer en meer gespitst zijn op terugkeer naar werk en de integratie van al wat ervaren en ontdekt is in je relaties en gezin. Ook zullen er 2 bijeenkomsten zijn die speciaal zijn gewijd aan het systeem en worden zij ook uitgenodigd.

Healing Community Friesland; waarom zou je het doen?

Omdat jij weer aan het roer van je eigen leven wilt staan; je passies weer de ruimte wilt geven en alle belemmeringen die daar voor in de weg staan wilt wegruimen.

En voor degenen die er voor kiezen om bij Healing Community Friesland te wonen; even 3 maanden weg uit jouw systeem om iets nieuws toe te kunnen laten.

Healing Community Friesland: voor wie?

Een ieder die bereid is helemaal voor zichzelf te gaan in verbinding met zijn/haar omgeving, zelf de eigen verantwoordelijkheid voor zijn leven terug te nemen en bereid is daar 3 of meer maanden van zijn/haar leven voor uit te trekken.

Healing community Friesland

Behandelaar

Anna Afman en alle anderen die ingehuurd worden voor zijn of haar expertise.

Kosten

De kosten voor het verblijf en de behandelingen van Anna Afman worden vergoedt door de zorgverzekeraar. Zij heeft momenteel geen contracten met zorgverzekeraars om vrij te zijn in haar behandelwijze. Wel kunnen de facturen ingediend worden bij de zorgverzekeraar en zal de behandeling grotendeels vergoedt worden.

CONTACT MIJ